Vitajte na stránke

Nezisková organizácia

Centrum kontinuálneho vzdelávania

Konkurencieschopné regióny – mestá – obce v Európskej únii

informácie - príprava – tvorba - implementácia – evaluácia

Najnovšie projekty

Projekt KZP – Kvalifikovaný zamestnanec v priemysle, je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov priemyslu pomocou vytvorených vzdelávacích programov celoživotného vzdelávania a realizujeme ho v rámci OP ĽZ. Info, fotodokumentácia
Projekt NTN – NatureTourNet, je zameraný na rozvoj a marketing ponúk ekoturistiky pre udržateľné zhodnotenie prírodného a kultúrneho dedičstva v cezhraničnom regióne SK – AT a realizujeme ho v cezhraničnom partnerstve v rámci programu INTERREG SK-AT. Info, fotodokumentácia, viac
Projekt CICLO – boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce, je zameraný na zvyšovanie zručností pracovnej sily v oblasti obehového hospodárstva v EÚ a realizujeme ho v medzinárodnom partnerstve (konzorcium partnerov zo 7 krajín) v rámci programu ERASMUS+. Info, fotodokumentácia
Projekt ENVIREG – Efektívna environmentálna politika v regióne, je zameraný na optimalizáciu a zefektívnenie verejnej environmentálnej odpadovej politiky v regióne TTSK a realizujeme ho v rámci OP EVS. Info, fotodokumentácia, informácie pre samosprávy

Zrealizované projekty

Projekt Úrad vládyinfo, fotodokumentácia
Valorginfo, fotodokumentácia
vzdelanie vzdelanie
Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania, Muškátová 54, 821 02 Bratislava
IČO: 42166306 DIČ: 2022637199 Tel.: +421 911 452 352 e-mail: projekty@euvzdelavanie.sk

© Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania. Všetky práva vyhradené.